Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Over Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Welkom

Geachte geïnteresseerde,

Welkom op de website van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters. Op 27 april 2009 hebben de heren O.O. Gorter en S.E. baron van Voorst tot Voorst een vereniging opgericht met de naam Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG). Zoals de naam aanduidt, heeft deze vereniging als doel gelijkberechtiging te realiseren van alle landeigenaren. Zij richt zich in het bijzonder op het in rechte bestrijden van de discriminerende subsidies die de Nederlandse overheid verleent aan een beperkte groep particuliere landeigenaren, de zogeheten terreinbeherende organisaties (TBO’s).

Als u lid van de vereniging wilt worden of de vereniging wilt steunen wordt u uitgenodigd om een aanmeldingsformulier in te vullen en toe te sturen aan het secretariaat van de VGG.

Aanmeldingsformulier natuurlijke personen Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Aanmeldingsformulier rechtspersonen Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Volmacht Stibbe

Link naar Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer