Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Januari 2012

– Reactie BBLDLG van 10 januari 2012

– Brief Provincie Groningen van 11 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Overijssel van 13 januari 2012 waarin zij ongeclausuleerd aangeeft dat de provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBO’s

– Brief Provincie Limburg van 13 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Utrecht van 16 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Zuid-Holland van 17 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Zeeland van 17 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Noord-Brabant van 17 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Drenthe van 17 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Gelderland van 18 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brief Provincie Noord-Brabant van 17 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG

– Brieven van de VGG van 20 januari 2012 aan de provincies waarin wordt medegedeeld dat het kort geding van de baan is, omdat de provincies alsnog gehoor hebben gegeven aan de sommaties

– Brief van de VGG van 20 januari 2012 aan Staatssecretaris Bleker waarin wordt medegedeeld dat het kort geding van de baan is, omdat de Staat alsnog gehoor heeft gegeven aan de sommaties

– Persbericht van de VGG van 23 januari 2012 over de stopzetting van de aankoopsubsidieregeling en de doorlevering van gronden aan de TBO’s

– Brief Provincie Noord-Holland van 26 januari 2012 waarin de provincie volledig tegemoet komt aan de sommatie van de VGG