Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

November 2011

– Brief Provincie Utrecht van 1 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken

– Brief Provincie Zeeland van 2 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken

– Brief Provincie Groningen van 2 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken

– Brief Provincie Noord-Brabant van 2 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken

– Brief Provincie Zeeland van 2 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken 

– Brief Provincie Limburg van 3 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken

– Brieven van de VGG van 14 november 2011 aan de provincies en de staatssecretaris tav de doorlevering van grond (bijgevoegd als één document)

– Sommatie aan BBL van 14 november 2011

– Brief Provincie Overijssel van 15 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling en de gegadigdenkaart nieuwe natuur worden ingetrokken

– Brief Provincie Noord-Holland van 16 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken

– Brief Provincie Zuid-Holland van 16 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de aankoopsubsidieregeling wordt ingetrokken

– Brief Provincie Friesland van 18 november 2011 (verzonden 30 november 2011) waarin wordt aangegeven dat de provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert

– Brief van de Staatssecretaris van 21 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de landelijke aankoopsubsidieregeling niet meer wordt opengesteld

– Brief Provincie Drenthe van 25 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert

– Brief Provincie Utrecht van 28 november 2011 waarin wordt aangegeven dat de provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert

– Brieven van de VGG van 30 december 2011 aan de provincies waarin het kort geding wordt aangekondigd (excl. de bijlagen) – Brief bestuur VGG van 22 februari 2012 aan Staatssecretaris Bleker over de uitvoeringsafspraken bij het natuurakkoord.

– Brieven van de VGG van 30 november 2011 aan de provincies en de staatssecretaris waarin hun wordt gevraagd te concretiseren onder welke omstandigheden de doorlevering van gronden aan TBO’s volgens hen niet in strijd is met de staatssteunregels.